Your needs

 • You are looking for a contemporary reorientation of your leadership skills & style, but through a certain operational pressure it is difficult to acquire the necessary change of perspective yourself.
 • You like helping people, but you do not want to interfere in organizational tensions or create resistance.
 • You have invested several times in leadership and culture programs, now you are ready to tackle the necessary change yourself.

Your wishes

 • You are looking for a regular entrepreneurial change of perspective to make faster progress.
 • You wish personal growth, so that your contribution to your organization remains future-proof.
 • You long to act more instead of reacting.

The solution

The solution is a peer-to-peer community, a tribe, a mastermind where concepts, ideas and experience are shared, discussed and challenged.

We will share our wisdom, mindset and tools in a pace fit to the mastermind.

We will challenge your perspective from the position of the expert, alternating with that of the coach. We adapt our approach to maximize your learning experience.

We protect the level of mutual respect and empowerment needed to experience personal growth.

Jouw behoeften

 • U bent op zoek naar een eigentijdse heroriëntatie van uw leiderschapsvaardigheden en -stijl, maar door een zekere operationele druk is het moeilijk om zelf de noodzakelijke verandering van perspectief te verkrijgen.
 • U vindt het leuk om mensen te helpen, maar u wilt zich niet mengen in organisatorische spanningen of weerstand creëren.
 • U hebt meerdere keren geïnvesteerd in leiderschaps- en cultuurprogramma’s, nu bent u klaar om de noodzakelijke verandering zelf aan te pakken.

Jouw wensen

 • U bent op zoek naar een regelmatige, ondernemende verandering van perspectief om sneller vooruit te komen.
 • U wenst persoonlijke groei, zodat uw bijdrage aan uw organisatie toekomstbestendig blijft.
 • U verlangt ernaar meer te handelen in plaats van te reageren.

De oplossing

De oplossing is een peer-to-peer community, een tribe, een mastermind waarbij concepten, ideeën en ervaringen worden gedeeld, besproken en uitgedaagd.

We zullen onze wijsheid, mindset en tools delen en aanpassen bij de mastermind.

We zullen uw perspectief uitdagen vanuit de positie van de expert afwisselend met die van de coach. We passen onze aanpak aan om uw leerervaring te maximaliseren.

We beschermen het niveau van onderling respect en empowerment dat nodig is om persoonlijke groei te ervaren.

RECEIVE A UNIQUE CONSULTING OFFER (INCLUDED)

 • A flat rate for personal leadership coaching from leadership to culture and organizational change by Business Revivalists coaches.
 • A monthly exchange of experiences “what works” in a virtual mastermind group in English with other leaders as a sparring partner
 • Access to the recording of our virtual mastermind session (limited time), to ensure that you can view the missed session at a later time.

 

Ontvang een uniek consulting aanbod (inclusief)

 • Een vaste prijs voor persoonlijke leiderschap coaching van leiderschap tot cultuur en organisatorische verandering door coaches van Business Revivalists.
 • Een maandelijkse uitwisseling van ervaringen “wat werkt” in een virtuele mastermind groep in het Nederlands met andere leiders als een sparringpartner.
 • Toegang tot de opname van een virtuele mastermind sessie (beperkte tijd), om ervoor te zorgen dat u de gemiste sessie op een later tijdstip kunt bekijken.

 

Become a member

A partnership at heart level:

 

 • You pay per month / person only €147,- plus 21% VAT*.
 • The Mastermind membership is for 12 months /payments and can be renewed for a second year.
 • Both sides have a notice period of one month
 • The sign-up fee is €97,- plus 21% VAT*.
 • To end your membership, simple end your recurring payment through ‘my account‘ and it is finished. No questions asked, no risk.
 • You get as much personal leadership coaching as you wish. Just send a whatsApp message for smaller questions. For more demanding topics please make an appointment.
*European companies (except NL) can add their EU VAT number to be exempt of VAT e.g. BE999999999. For the US and Canada no VAT is charged. For  Swiss & Norwegian companies 0% VAT is charged.

Wordt lid

Een partnerschap met hart:

 

 • U betaalt per maand / persoon slechts € 147, – plus 21% BTW *.
 • Het Mastermind-lidmaatschap is voor 12 maanden / betalingen en kan voor een tweede jaar worden verlengd.
 • De aanmeldingskosten bedragen € 97, – plus 21% btw *.
 • Beide partijen hebben een opzegtermijn van één maand.
 • Om uw lidmaatschap te beëindigen, beëindigt u eenvoudig uw terugkerende betaling via ‘mijn account‘ en is het beëindigd. Geen vragen, geen risico’s.
 • U krijgt zoveel persoonlijke leiderschapscoaching als u wilt. Stuur gewoon een WhatsApp-bericht voor kleinere vragen. Maak voor meer eisende onderwerpen een afspraak.
* Europese bedrijven (behalve NL) kunnen hun EU-btw-nummer toevoegen om vrijgesteld te worden van btw, bijvoorbeeld BE999999999. Voor de VS en Canada wordt geen btw in rekening gebracht. Voor Zwitserse en Noorse bedrijven wordt 0% btw in rekening gebracht.

 

Are you Convinced? We invite you to connect
with us and make it real.

Mastermind topics

 • Start with YOU: cycle of life (theory u), purpose of life (start with why), process of life (learning), journey of life (convergence)
 • Leadership (influencing others): Leading growth, leading others, leading yourself, mindset of a leader, manage yourself. Common leadership concepts: Agile leadership, Servant leadership, Chaordic leadership. Catalyst leadership
 • Organizational Flow: learning organization, learning (flow), living team, organization design
 • Change (decision making): levels of change (attitude, behavior, culture), accountability (personal growth & living team), disruptive change (effective learning & well being), elements of successful change

147,00 177,87 / month for 12 months and a 97,00 sign-up fee

Category:

Payment details

Additional information

Item
Total
Subtotal 0,00
VAT 0,00
Total 0,00
 • Pay with your credit card via Stripe.